Logo
Our Team

Fr. Santy Mathew

Principal

Fr. Siby Joseph

Administrator

Fr. Frederick Baraik

Co-ordinator

 • Nidhi Sarkar 
 • Ankita Chakraborty
 • Prema Madhuri Ekka
 • Saurav Bhattacharjee 
 • Pampa Saha 
 • Ruben Gurung
 • Ryna Justin 
 • Anurag Sundas
 • Meek Jenny Basumata
 • Mandira Sarkar
 • Vandita L Daniel 
 • Shankharaj Majumder
 • Puja Chanda
 • Diptashree Chaki
 • Sumita Tirkey
 • Anupama Thapa
 • Rahul Hazra
 • Puja Mandal
 • Nancy Singh
 • Suchi Susma Ekka
 • Chaitali Sen 
 • Tika Biswakarma
 • Enakshi Baral
 • Baby Sarkar 
 • Karenna L Nawbagh
 • Chaitali Chowdhury
 • Chunimith Lepcha
 • Krishnali Mondal Roy
 • Anuhab Sabar
 • Neeha Rai
 • Noami Gurung
 • Sumit Bakshi
 • Moumita Roy
 • Jhumpa Pal
 • Ranjit Bishwasarma